Automatisch daghandelen met trading software

Automatisch daghandelen met trading software

Crypto valuta aan- en verkopen kan heel lucratief zijn. De koersschommelingen (volatiliteit) van cryptocurrency zorgen ervoor dat in korte tijd goede rendementen kunnen worden gemaakt. Het juiste moment van aan- en verkopen is de sleutel. Nadeel is dat je 100% van je tijd kwijt bent aan het volgen van de koersen. Tenzij dit automatisch gaat met crypto trader software dan zorgt een algoritme dat deze aankopen en verkopen op het juiste moment automatisch gebeuren. Sinds anderhalve maand ben ik hier nu mee bezig en ik heb een leuk rendement gemaakt. Het gaat niet 100% vanzelf je moet af en toe nog wel een koers bijstellen of even kijken of alles goed loopt, maar het gaat wel grotendeels automatisch waardoor het een heel interessant passief inkomen kan opleveren. Deze handelsrobots voor particuliere traders bestaan sinds de opkomst van de crypto markt.

Hoe werkt een crypto trader

De crypto trader is software die de koers van crypto valuta volgt en volgens een vooraf ingestelde strategie crypto valuta aan- en verkoopt. De strategie bestaat uit software die opwaartse en neerwaartse trends in de crypto koersen herkent en op de juiste momenten aan- of verkopen doet. Zo’n softwareprogramma communiceert direct met je wallet van de exchange die je gebruikt bijvoorbeeld Bitvavo. Het enige wat jij hoeft te doen is de randvoorwaarden voor een transactie in te geven en de crypto trader kan voor je aan de slag. De trading bot houdt jouw strategie aan en wijkt hier niet vanaf. Een correct gespecificeerde bot kan transacties efficiënter uitvoeren dan jij zelf wat een groot voordeel is, omdat een bot zich niet mee laat voeren door emoties die ervoor zorgen dat je gaat kopen of verkopen.

Let op: Gebruik deze buttons voor het aanmaken van de accounts zodat je bij Bitvavo 1000 euro voordeel op je handelskosten krijgt en bij de crypto trader op de goede omgeving terecht komt (go.satoshitradingbot.com). Iedereen die zich hier aanmeldt kan in de Telegram groep waar we de targets en trades bespreken en elkaar helpen!

Verderop in het artikel staan uitleg videos met de stappen die moeten worden genomen om de beurs en de cryptotrader aan te maken en te koppelen aan de beurs.

Mocht je er niet uitkomen met het instellen van de bot kan je via deze URL hulp vragen met het instellen. (Telegram).

Welke strategieën hanteert de bot?

Wij ontvangen regelmatig de vraag: “wat is het rendementsverschil tussen de BitBrokerTrade (BBT) strategie en UpDown strategie”. Daarnaast vragen gebruikers zich ook af hoe groot de invloed van het ingegeven rendementspercentage op het uiteindelijke resultaat is. Om daar een antwoord op te geven hebben wij vanaf 3 september 2020 een viertal traders laten lopen met de volgende instellingen:

Traders met de volgende valutaparen:
BTC / ETH / XRP / BCH / BSV / LTC / EOS / XTZ en Link


Analyse op de tabel:

Een hoger of lager rendementspercentage heeft veel invloed op de hoeveelheid transacties die gedaan worden. Daarmee is het bepalend voor de hoogte van de transactiekosten. Bij een laag rendementspercentage wordt een transactie eerder verkocht en wordt ook eerder een nieuwe positie ingenomen. Kanttekening: Deze proef is tijdens een periode gedaan met een sideways markt. Dit werkt sterk in het voordeel van een instelling met een hoger rendement. Het totaalrendement schommelt tussen 32,9% en 43,6% in de afgelopen 3 maanden. Tijdens een trending markt met veel meer volatiliteit lukt het om rond de 20% rendement te maken.

Verschil in strategieën:

  • BBT Strategie: koopt alleen aan op het moment dat de koerstrend omslaat van dalen naar stijgen, nooit gedurende een stijging of daling. BBT verkoopt alleen op het moment dat de koerstrend omslaat van stijgen naar dalen, mits aan het ingegeven rendementspercentage is voldaan.
  • Updown Strategie: koopt continue (los van koerstrend) om de 1,2% koersstijging in en verkoopt zodra aan het rendementspercentage is voldaan. Deze strategie kijkt naar de 1 minute candle,

Mijn strategie?

Inmiddels laat ik alles geheel automatisch verlopen en daarbij koppel ik alle beschikbare coin pairs. Hierbij zet ik op elke trader 350 tot 750 euro in en voor elke coin stel ik de Bitbrokertrade strategie in (minimaal winstpercentage 1,2%). Ik zet ‘stop aankopen boven’ een bepaald wisselkoers helemaal uit (bot bepaalt zelf), gemiddeld aankoop bedrag 350 tot 750 euro (afhankelijk van totale inleg) en ‘maximum open aankopen’ op 1 tot 3 stuks. De bot koopt nu alles automatisch op alle coins zodat deze maximaal rendement kan maken.

Door meerdere posities in te zetten per coin (1 tot 3) koopt de bot in een dalende markt steeds bij zodat wanneer de markt weer omkeert deze posities verkocht kunnen worden. Deze strategie levert dagelijks een goed rendement op en maandelijks tot wel 30% op je inleg afhankelijk van de markt.

Als je mijn gemiddelde rendement per transactie ziet geeft dat al aan hoeveel percentage ik gemiddeld verdien op een trade. Dit zijn allemaal trades van 1 dag.

Mijn recente trades op 6 april met een rendement van ruim 250 euro in een dag op een inleg van 10k.

Starten met de crypto trader:

Om te kunnen starten met handelen via de bot heb je een beurs nodig (bijvoorbeeld Bitvavo) en moet je een account maken bij de bot trader. Via onderstaande knoppen kan je bij beide een account aanmaken en krijg je en het voordeel is dat je geen handelskosten betaalt over de eerste 1000 euro als je dit via deze buttons doet. De videos eronder laten zien welke stappen je moet nemen om het aan te maken en de beurs en de trader te koppelen.

Let op: Gebruik deze buttons voor het aanmaken van de accounts zodat je bij Bitvavo 1000 euro voordeel op je handelskosten krijgt en bij de crypto trader op de goede omgeving terecht komt (go.satoshitradingbot.com). Iedereen die zich hier aanmeldt kan in de Telegram groep waar we de targets en trades bespreken en elkaar helpen!

Mocht je er niet uitkomen met het instellen van de bot kan je via deze URL hulp vragen met het instellen. (Telegram).

De crypto trader koppelen aan Bitvavo (stap 2)

Als je een Bitvavo account heb aangemaakt kan je in deze video zien hoe je koppelt aan de Satoshi Trading Bot. (Geluid aan).

Account aanmaken bij Bitvavo (stap 1: als je nog geen Bitvavo hebt)

Deze video is stap 1 het aanmaken van een Bitvavo account voor degene die nog geen beurs hebben. Hier staat als het ware het geld en de bot stuurt voor jou deze beurs aan en plaatst orders etc.

De traders instellen bij de bot (laatste stap)

Als de bot is gekoppeld aan je Bitvavo account kan je naar ‘instellingen’ dan ‘traders’ en een ‘trader toevoegen’. In deze video zie je een voorbeeld van hou een trader ingesteld kan worden (geluid aan). Het gemiddeld aankoopbedrag is het bedrag dat je per positie wilt inleggen en maximum open aankopen hoeveel posities van dit bedrag je wilt openen.

Hoe winstgevend kan een bot zijn?

Wanneer je een effectieve strategie hebt uitgewerkt met genoeg kennis van de markt kun je met behulp van een bot meer winst maken dan wanneer je dit handmatig doet. De markt beweegt vaak sideways waardoor je niet altijd aan cryptocurrency verdient. Het is een tip om Bitcoin, Ether en of andere cryptocurrency te hodlen door bijvoorbeeld middels DCA strategie erin te gaan en daarnaast een bot te laten handelen om meer Euro’s te verdienen om van te leven en/of meer cryptocurrency aan te schaffen. Trader software helpt je handelen 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Geld verdienen terwijl jij slaapt! De bot handelt altijd door. Trader software sluit je aan op je exchange. Je kunt bijvoorbeeld handelen via Bitvavo.

Deelname aan de trader is zonder kosten. Je betaalt slechts een fee over het rendement wat je via de trader gemaakt hebt. De fee wordt afgeschreven van het zogenaamde prepaid tegoed wat je binnen de trader zelf dient aan te schaffen. Dit prepaid tegoed noemen wij credits en staat los van je investering bij de exchange! Eén credit is binnen de software gelijk aan één Euro.

Het platform van Satoshi Trading Bot stelt jou in de gelegenheid om een trader (software applicatie) te laten helpen bij het bepalen van de optimale koop- en verkoopmomenten in crypto valuta. Je hebt daarvoor een rekening nodig bij een Exchange c.q. Beurs, waarop een bedrag aan euro’s beschikbaar is om te handelen.

De trader kan -na jouw toestemming- alleen de samenstelling van de valuta van de rekening veranderen (euro’s omruilen voor cryptovaluta en omgekeerd. Bijvoorbeeld Bitcoin/Euro – Euro/Bitcoin). De trader kan nooit valuta overboeken naar een derden rekening. Dat kun je alleen zelf.

Kosten?

Wij schrijven bij iedere verkooporder die de trader voor je gemaakt heeft, 20% van het door jou behaalde rendement af van je credits/ prepaid tegoed. Dat wil zeggen dat wanneer je op enig moment € 100,- rendement maakt de bot € 20,- van je credits/prepaid tegoed afhaalt.

Hoe werkt de crypto trader technisch?

De trader werkt volgens de zogenaamde MACD methode. De MACD indicator staat voor Moving Average Convergence Divergence en is een momentum indicator die wordt berekend door meerdere voortschrijdende gemiddelden. De indicator geeft de richting van de trend en de sterkte van deze trend aan. Naast deze gegevens geeft de indicator een koop- of verkoopsignaal af.
De MACD indicator bestaat uit twee lijnen die beide op een andere manier worden berekend. Allereerst de MACD-lijn, deze wordt berekend door het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 26 dagen af te trekken van het gemiddelde van de afgelopen 12 dagen. De tweede lijn die we in deze indicator tegenkomen is de signaallijn. Dit is het exponentieel gemeten gemiddelde van de afgelopen 9 dagen. Beide lijnen vormen de MACD-indicator. Niet alleen de richting van de lijnen geeft een signaal af, ook wanneer de lijnen elkaar kruisen geeft de indicator een signaal.

De MACD (rode lijn) geeft allereerst de richting van de trend aan. Bij een oplopende MACD-lijn is de trend positief, bij een neergaande lijn is deze negatief. Naast de richting van een trend, geeft de indicator ook koop- of verkoopsignalen af. Doorkruist de MACD-lijn opwaarts de signaallijn, dan is dit een koopsignaal. In het omgekeerde geval dat de MACD de signaallijn neerwaarts doorkruist, geeft de indicator een verkoopsignaal af. Tot slot zegt de indicator iets over de kracht van de trend. Des te groter de afstand tussen beide lijnen, des te sterker de trend. De MACD is dus een trendvolgend systeem dat gebaseerd is op het voortschrijdend gemiddelde. Zodra de blauwe lijn de rode lijn overschrijdt is er sprake van een opwaartse trend. De trader zal dan een aankoop initiëren. Zodra de blauwe lijn onder de rode lijn duikt, is er sprake van een neerwaartse trend. De trader zal dan een verkoop initiëren voor alle pockets met voldoende rendement.